Počet záznamů: 1

Antická inspirace středověkých zoologických popisů. Memnonidae - Memnonovi ptáci

 1. 1.
  0336982 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hadravová, Alena
  Antická inspirace středověkých zoologických popisů. Memnonidae - Memnonovi ptáci.
  [Ancient inspiration of zoological descriptions in middle ages. Memnonidae - Memnon´s birds.]
  Erant in quadam civitate. Na počest Daši Bartoňkové. Brno: Masarykova Univerzita, 2009 - (Petrovičová, K.; Radová, I.), s. 93-112. Graeco-Latina Brunensia, 14. ISBN 978-80-210-5000-6
  Grant CEP: GA ČR GA405/03/0232
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Paulerinus * history of ancient and medieval zoology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek je založen na rozboru popisu tzv. "Memnonových ptáků", etrahovaných ze zoologické části rozsáhlé encyklopedie M. Pavla Žídka Kniha dvacatery umění (kolem roku 1460) a zabývá se jejich literárními prameny, jak antickými, tak středověkými.

  The contribution is based on Paulerinus´ item Menonites, i.e. Memnonidae, "Memnon´s birds", extracted from the zoological part of his encyclopedia Liber viginti arcium (c. 1460) and deals with its literary sources, both ancient and medieval.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181088