Počet záznamů: 1

Styl a syntax

 1. 1.
  0336967 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prošek, Martin
  Styl a syntax.
  [Style and Syntax.]
  Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009 - (Mitter, P.), s. 144-147. ISBN 978-80-7414-131-7.
  [Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.2008-04.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: style * syntax * stylistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek poukazuje na určitou disproporci stylistického popisu jazykových prostředků, totiž na skutečnost, že při popisu stylových kvalit jazykových prostředků je kladen menší důraz na hlediska strukturní utvářenosti daného jazykového prostředku, a klade si otázku, zda je tato disproporce pro lingvistický popis únosná. Tato otázka je analyzována na základě srovnání strukturních vlastností morfologických a syntaktických jazykových prostředků.

  The article shows that a minimal account of the structural language complexity of a language unit is usually taken when speaking about the unit´s stylistic markedness and thus raises a question whether such methodology of a linguistic description is sustainable. The question is raised upon comparison of structural features of morphological and syntactic language means.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181081