Počet záznamů: 1

Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby: příprava suroviny před předením

 1. 1.
  0336965 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jamborová, Martina
  Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby: příprava suroviny před předením.
  [Old Czech Vocabulary of Textile Manufacturing (from the Base Material to Spinning).]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 296-300. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * Textile Manufacturing
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Příspěvek zkoumá staročeskou slovní zásobu (do r. 1500( vztahující se k jedné fázi historické textilní výroby: přípravě suroviny k předení.

  The article examins the old Czech vocabulary (before 1500) referring to a particular stage of historical textile manufacturing, preparation of base material for spinning.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181079