Počet záznamů: 1

Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních

 1. 1.
  0336937 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hanzová, Barbora
  Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních.
  [The author´s discourse of Thomas of Štítné in the collection „Řeči nedělní a sváteční“.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 209-213. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech literature * Tomáš ze Štítného * sermon * author's discourse
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Studie se zabývá pojetím středověké individuality v souboru kázání dnes nazvaném Řeči nedělní a sváteční. Zkoumá výpovědi laického kazatele Tomáše ze Štítného vedené v první osobě, v nichž shledává ustálené používání tří rolí: role horlivého kazatele, řádného křesťana a přičinlivého spisovatele.

  The study deals with the conception of the medieval individuality in sermon collections named „Řeči nedělní a sváteční“. It is investigating the author´s discourse of Thomas from Štítné held in first person. The speaker uses always three roles: the strenous preacher, the honest Christian and the studious writer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181055