Počet záznamů: 1

Aurora. Ostasiatische Expedition 1886-1888. Deník Václava Stejskala

 1. 1.
  0336921 - UEF-S 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Suchomelová, Marcela
  Aurora. Ostasiatische Expedition 1886-1888. Deník Václava Stejskala.
  [Aurora. Ostasiatische Expedition 1886-1888. The Traveling Sketches of Václav Stejskal.]
  Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19 stor. - 1. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009 - (Martin Slobodník), s. 147-155. ISBN 978-80-223-2643-8.
  [Našinec v Oriente: cestovatelia z územia Slovenska a Čiech v Ázii a v Afrike (19. stor. – I. pol. 20. stor.). Bratislava (SK), 13.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA408/06/1313
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: biography * travel journey
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek participuje na velmi zajímavém dokumentu z osobní pozůstalosti Václava Stejskala (1851–1934), rodáka z Rychnova nad Kněžnou, kde byla rovněž na konci léta roku 1888 uspořádána výstava uměleckých předmětů ze souboru Stejskalem získaných „suvenýrů“ z cesty kolem světa na válečné korvetě s parním pohonem Aurora v letech 1886 až 1888. Stejskal jako tamější hospodář (zásobovací referent) se dostal s touto expedicí až na Dálný východ. Zejména Japonsko a Čína mu byly inspirací pro sběr unikátních předmětů užitého umění, které jsou součástí kolekce Náprstkova muzea v Praze. Reflexe výstavy, kterou Stejskal uspořádal bezprostředně po svém návratu je velmi živě podána i v regionálním deníku Posel z Podhoří.

  The article was based on the traveling sketches and very interesting life story of Václav Stejskal (1851–1934), another Czech native who managed to visit the Far East Asian empires, namely as a member of the expedition abroad the millitary corvette with auxiliary steam drive Aurora in 1886–1888. The manuscript diary Aurora. Ostasiatische Expedition 1886-1888 shows that Stejskal was especially impressed by Japan and China, which also stimulated his interest in collecting. His assemblage of ethnographic items and unique handicrafts can be found in the collections of the Náprstek Museum in Prague. His autobiographical notes also record an event that happened after he returned from the expedition: in 1888 (August, 26 – September, 9) he organized a retrospective exhibition of his collections in Rychnov nad Kněžnou. This exhibition was recorded by regional press Posel z Podhoří.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181043