Počet záznamů: 1

Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin

 1. 1.
  0336892 - UEF-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Altman, Karel - Bačovský, F. - Belcredi, L. - Čapka, F. - Čornejová, M. - Flodrová, M. - Kocman, T. - Krafl, Pavel - Maráz, K. - Musil, R. - Pavelková, J. - Sobolová, M. - Valeš, Tomáš - Vyskočil, Aleš
  Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin.
  [We Proclaim the Village of Leštno to be a Market-Town. Sights, Topography and Famous Figures of Líšeň from the Perspective of History, Linguistics and Natural Sciences.]
  Brno-Líšeň: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, 2009. 272 + LXVIII. Historie a kultura Líšně, 1. ISBN 978-80-254-4860-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510; CEZ:AV0Z90580513; CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Regional history * Market-Town * historic cartography * toponymy * archeology * history of geology * etnography * history of art * history of technology * modern history * Brno
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha představuje soubor studií zobrazujících památky, místopis, vybrané osobnosti a vybraná historická období z pohledu několika vědních oborů. Kulturní mnohovrstevnatost minulosti Líšně a jejích obyvatel umožňuje popsat její dějiny z hlediska poměrně širokého spektra humanitních a též přírodovědných disciplín. Příležitosti související s 450. výročím povýšení Líšně na městečko (1558-2008) se chopili odborníci z oboru pomocné vědy historické (diplomatika, heraldika, sfragistika, vexillologie), medievistika, historická kartografie, lingvistika (onomastika), archeologie, geologie, dějiny umění, dějiny techniky, etnografie a moderní dějiny.

  This book is a collection of studies presenting the sights of interest in Líšeň, and its topography, selected personalities and historical periods from the perspective of several scientific fields. The cultural complexities of Líšeň’s past and its inhabitants made it possible to describe its history from a wide range of points of view, including the arts and natural sciences. Several experts on auxiliary sciences of history (diplomatics, heraldry, sigillography, and vexillology), medieval studies, historical cartography, linguistics (onomastics), archaeology, and geology, history of art, history of technology, ethnography, and modern history grasped the opportunity associated with 450th anniversary of Líšeň being promoted to a market-town (1558–2008).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181020