Počet záznamů: 1

Způsob výroby transparentních fotokatalyticky aktivních částic oxidu titaničitého

 1. 1.
  0336881 - UACH-T 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Štengl, Václav - Havlín, V. - Kočař, A. - Ratajský, P.
  Způsob výroby transparentních fotokatalyticky aktivních částic oxidu titaničitého.
  [Method of fabrication of transparent photocatalytical active particles of titanium dioxide.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: ROKOSPOL, a. s.-Ústav anorganické chemie AV ČR -Havlín Vladimír Ing. CSc. Datum podání přihlášky: 27.04.2006. Datum udělení patentu: 01.07.2009. Číslo patentu: 300800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: TiO2 * polymeric compounds
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/300/300800.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/300/300800.pdf

  Příprava původních transparentních nanočástic TiO2 pomocí polymerních látek jako fotokatalytické aditivum do barev.

  Method of fabrication of transparent nanoparticles of TiO2 by polymeric compounds used as a photocatalytic aditivum in dyes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181013