Počet záznamů: 1

Spectral Filtering in Quantum Y-Junction

 1. 1.
  0336858 - UJF-V 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Cheon, T. - Exner, Pavel - Turek, Ondřej
  Spectral Filtering in Quantum Y-Junction.
  [Spektrální filtrace v kvantovém Y-spoji.]
  Journal of the Physical Society of Japan. Roč. 78, č. 12 (2009), 124004/1-124004/7 ISSN 0031-9015
  Grant CEP: GA MŠk LC06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: quantum graph * singular vertex * quantum wire
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 2.572, rok: 2009

  We examine scattering properties of singular vertex of degree n = 2 and 3, taking advantage of a new form of representing the vertex boundary condition, which has been devised to approximate a singular vertex with finite potentials. We show that proper identification of delta and delta' components in the connection condition between outgoing lines enables the designing of quantum spectral branch-filters.

  Vyšetřujeme rozptylové vlastnosti singulárních vrcholů stupně n = 2 a 3, s využitím nové formy vrcholových okrajových podmínek, které byly navrženy k přiblížení jednoho vrcholu konečnými potenciály. Ukazujeme, že správná identifikace delta a delta´ komponenty v podmínkách spojení vycházejících linek umožnuje návrhování spektrálních filtrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180997