Počet záznamů: 1

Fundamental length in quantum theories with PT-symmetric Hamiltonians. II. The case of quantum graphs

 1. 1.
  0336849 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Znojil, Miloslav
  Fundamental length in quantum theories with PT-symmetric Hamiltonians. II. The case of quantum graphs.
  [Fundamentální délka v kvantových teoriích s PT-symetrickými Hamiltoniany. II. Případ kvantových grafů.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 10 (2009), 105004/1-105004/13 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC06002; GA ČR GA202/07/1307
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: non-Hermitian Hamiltonians * KLEIN-GORDON FIELDS * square-well
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  PT-symmetrization of quantum graphs is proposed as an innovation where an adjustable, tunable nonlocality is admitted. The proposal generalizes the PT-symmetric square-well models of Ref. [M. Znojil, Phys. Rev. D 80, 045022 (2009).] (with real spectrum and with a variable fundamental length theta) which are reclassified as the most elementary quantum q-pointed-star graphs with minimal q=2. Their equilateral q=3,4,... generalizations are considered, with interactions attached to the vertices.

  PT-symetrizace kvantových grafů je navržena jako inovace, kde jsou dovoleny nastavitelné, laditelné nelokality. Návrh zobecňuje PT-symetrické modely s pravoúhlými jámami z práce [M. Znojil, Phys. Rev D 80, 045022 (2009)] (s reálným spektrem a s proměnnou základní délkou theta), které byly reklasifikovány jako nejelemtárnější kvantové q-bodové hvězdicové grafy s minimálním q = 2. Jsou uvažována jejich zobecnění s q = 3,4, ... s interakcemi přiřazenými k vrcholům.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180991