Počet záznamů: 1

Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu

 1. 1.
  0336822 - UGN-S 2010 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolejka, Jaromír - Káňa, D. - Plšek, V. - Klimánek, M. - Navrátil, V. - Svoboda, J.
  Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu.
  [Thematic maps derived from digital elevation model.]
  Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 13-27 ISSN 1337-6799
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: DEM * erosion * ventilation
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Existuji jak tradiční mapové odvozeniny DMR, jako je zastínění terénu, hypsometrická mapa, mapy sklonitosti a expozice svahů, demonstrované v příspěvku. Ukázány jsou rovněž pokročilejší mapy jako výstupy z modelů eroze půdy a odtoku. Dalšími složitějšími příklady odvozenin jsou mapy energie reliéfu, provětrávání reliéfu, energie jednotkového vodního toku, pole větru a teploty.

  There are the traditional DEM derivates as shadowed map, elevation (hypsometric) map, slope and aspect maps presented in the paper. More advanced maps as outputs of hydrological and soil erosion modeling are demonstrated. Other maps interesting from the geography viewpoint as the map of relief energy, terrain ventilation, energy of unitary water course, wind field model and the temperature field model extrapolated from climatic station data are added.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180973