Počet záznamů: 1

Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších

 1. 1.
  0336782 - USMH-B 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rybář, Jan - Klimeš, Jan
  Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších.
  [Examples of influence of structural conditions on landslide development in Beskydy and Vsetínské vrchy Mountains.]
  Sborník 1. národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 73-78. ISBN 978-80-248-2026-2.
  [Rizika v inženýrské geologii. Ostrava (CZ), 31.08.2009-03.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: structurally controlled slope movements * flysh * West Carpathians
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů v regiónu flyše Západních Karpat.

  The influence of structural conditions on slope stability in the Western Carpathians flysh region was described and assessed using results of systematic engineering-geological mapping.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180941