Počet záznamů: 1

Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS

 1. 1.
  0336776 - USMH-B 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havelcová, Martina - Sýkorová, Ivana - Klika, Z. - Trejtnarová, Hana - Fojtíková, M.
  Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS.
  [Organic compounds in hardcoal waste piles studied by GC/MS and Py-GC/MS.]
  Documenta Geonica 2009. Vol. 2. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 35-37. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko-polská konference „Geologie uhelných pánví“ /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300460804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: waste pile * hard coal * Py-GC/MS
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  GC/MS a Py-GC/MS techniky byly použity pro studium sady vzorků z uhelných odvalů ze tří lokalit České republiky. V extraktech ze vzorků byly nalezeny hlavně substituované a nesubstituované fenantreny a další polyaromatické uhlovodíky. Výsledky byly korelovány s petrografickou analýzou .

  GC/MS and Py-GC/MS techniques were used to provide information on set of samples from three waste piles localities in Czech Republic. Substituted and unsubstituted phenantrenes and other polycyclic aromatic hydrocarbons were comprised in sample extracts. The results were correlated with petrographic composition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180938