Počet záznamů: 1

České jako a slovenské ako/akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus)

 1. 1.
  0336764 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana
  České jako a slovenské ako/akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus).
  [Czech jako and Slovak ako/akože (a small attempt at the comparison).]
  Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, 2009 - (Šimková, M.), s. 359-371. ISBN 978-80-224-1107-3.
  [Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Modra (SK), 11.03.2009-12.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: filler * spoken Czech and Slovak * comparison
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek sleduje různé významy a funkce českého výrazu jako a zaměřuje se hlavně na jeho výskyt v mluvených projevech, kde uvozuje např. vysvětlení, opravu, shrnutí, zavedení nového tématu, reprodukci cizí nebo vlastní řeči, často však funguje pouze jako exponent neurčitosti nebo pouhá vycpávka. Tuto situaci srovnává s pomocí dat z mluvených korpusů se slovenštinou, kde českému jako v mluvených projevech většinou neodpovídá ako, nýbrž akože. Obdobné funkce plní v obou jazycích i výraz teda.

  The article is based on the analysis of meanings and functions of the Czech word jako. The author follows particularly the occurence of this multifunctional expression in spoken Czech – as a signal of an explication, rectification, summary, new topic, reproductive speech, or as a filler. This situation is compared with spoken Slovak where Czech jako corresponds mostly with Slovak akože. In both languages, the word teda fulfills almost the same functions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180928