Počet záznamů: 1

Simulation of N2/CH4 Counter/diffusion in Composite Membranes of the Type Silicalite-1-.alpha.-Alumina

 1. 1.
  0336749 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Fíla, V. - Kočiřík, Milan - Hrabánek, Pavel - Zikánová, Arlette - Brabec, Libor - Bernauer, B.
  Simulation of N2/CH4 Counter/diffusion in Composite Membranes of the Type Silicalite-1-.alpha.-Alumina.
  [Simulace protisměrné difúze N2/CH4v kompozitních membránách typu Silikalit-1-.alpha.-alumina.]
  Diffusion Fundamentals. Roč. 11, č. 81 (2009), s. 1-2 ISSN 1862-4138
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1353
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: composite membrane * .alpha.-alumina * silicalite-1
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.uni-leipzig.de/diffusion/journal/index.html

  A mathematical model of semi-open Wicke-Kallenbach cell was bilt which involves description of species transport through a zeolitic membrane. The model allows the simulation of dynamic responses of the cell to a step change in gas composition open compartment of the cell.

  Byl vytvořen matematický model polouzavřené Wicke-Kallenbachovy cely zahrnující popis transportu látek zeolitickou membránou. Model umožňuje simulovat mimo jiné dynamické odezvy cely na skokovou změnu složení plyny v otevřeném kompartmentu cely.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180919