Počet záznamů: 1

PFG NMR Study of Liquid n-Hexane Self-Diffusion in the Bed of Porous Glass Beads

 1. 1.
  0336748 - UFCH-W 2013 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Peksa, M. - Lang, J. - Kočiřík, Milan
  PFG NMR Study of Liquid n-Hexane Self-Diffusion in the Bed of Porous Glass Beads.
  [PFG NMR studie samodifúze kapalného n-hexanu v loži pórovitých skleněných částic.]
  Diffusion Fundamentals. Roč. 11, č. 36 (2009), s. 1-2 ISSN 1862-4138
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1353
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: PFG NMR Study * porous glass beads
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.uni-leipzig.de/diffusion/journal/index.html

  The study represents an attempt to evaluate transport-related structure characteristics of a porous body such as tortuosity from the PFG NMR measurement of n-hexane self-diffusion coefficient in the porous medium in question.

  Studie představuje pokus vyhodnocovat transportně strukturní charakteristiky pórovitého tělesa jako např. Tortuositu z PFG NMR měření samodifúzních koerficientů n-hexanu v dotyčném pórovitém prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180918