Počet záznamů: 1

MY a ONI – jména cizinců v české literatuře

 1. 1.
  0336744 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  MY a ONI – jména cizinců v české literatuře.
  [WE and THEY – Names of Foreigners in Czech Literature.]
  Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009 - (Mitter, P.), s. 297-300. ISBN 978-80-7414-131-7.
  [Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1238
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pro cizince jsou často volena jména typická či běžná v daném národním jazyce. Jako „typická“ jsou přitom jména hodnocena kvůli svému původu, formě a frekvenci, s jakou se vyskytují v reálném světě. Důležitější než „typičnost“ je dle mého názoru signalizování příznaku „cizosti“ postavy (klasifikační funkce). Signálem cizosti může být grafická podoba jména a jeho hlásková nebo morfologická skladba.

  Authors usually choose “typical“ or “common“ names for foreigners in literary works. Names are understanded as “typical“ because of their origin, form and frequency of presence in real world. According to my opinion a signal of attribute of character’s “foreignness“ is more important than typicalness (i.e. classification function). Graphic form of the name, its phonetic or morphologic structure can be a signal of the foreignness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180914