Počet záznamů: 1

Investigation of Pd/CeOx/W model catalysts prepared by pulsed laser deposition by XPS and TPD methods

 1. 1.
  0336739 - UFCH-W 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Plšek, Jan - Nikolajenko, Vladimír - Polyak, Yaroslav - Bastl, Zdeněk
  Investigation of Pd/CeOx/W model catalysts prepared by pulsed laser deposition by XPS and TPD methods.
  [Příprava modelového katalyzátoru Pd/CeOx/W pomocí pulsní laserové depozice (PLD) pomocí XPD a TPD metod.]
  Book of lectures. Parma: Universita Degli Studi di Parma, 2009, s. 50-52.
  [European Conference on Surface Science /26./. Parma (IT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/1501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: catalysis * XPS methods * TPD methods
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Preparation of the model catalysts Pd/CeOx/W by pulsed laser deposition (PLD) and their interaction with carbon monoxide were investigated by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and temperature programmed desorption (TPD) methods. Cerium oxide nanocrystalline layers 1 – 10 nm thick were grown in 1.2x10-6 mbar of oxygen onto clean tungsten surface by PLD at room temperature. Layers prepared by PLD were stable up to ~800 K and they did not reduce noticeably by X-ray irradiation during XP spectra accumulation. Interaction of the deposited CeO2 with W surface resulted in formation of WO3 oxide layer approx. 0.4 nm thick in the CeO2/W interface. The electrons left by the removed oxygen atoms from CeO2 reduced Ce4+ cations to Ce3+ oxidation state in the CeO2/W interface region. Palladium in the amounts ranging from 10-2 up to 1 monolayer equivalent (MLE) was deposited by PLD on CeO2 surface.

  Příprava modelového katalyzátoru Pd/CeOx/W pomocí pulsní laserové depozice (PLD) a jeho interakce s oxidem uhelnatým (CO) byla studována pomocí fotoelektronové spektroskopie a teplotně programované desorpce. Vrstvy oxidu ceru o tloušťce 1-10 nm byly vytvořeny pomocí PLD v atmosféře kyslíku (1,2x10-6 mbar). Interakce deponovaného CeO2 s wolframem vedla k vytvoření vrstvy WO3 v rozhraní CeO2/W. Paladium bylo deponováno v množství 0.01 do 1 monovrstvy pomocí PLD a napařování. Fotoelektronová spektra Pd 3d5/2 fotoelektronů ukazují na přítomnost dvou neekvivalentních chemických stavů. Populace stavu s vyšší vazebnou energií, která pravděpodobně přísluší Pd atomům zachyceným na defektech, je nasycena při pokrytí přibližně 0,25 monovrstvy. V adsorpčních experimentech byl použit izotopicky značený 13C18O. V průběhu desorpce byly detegovány molekuly 13C18O a také molekuly 13C16O, u nichž došlo k výměně kyslíku z adsorbovaného CO s kyslíkem z oxidu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180910