Počet záznamů: 1

Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology

 1. 1.
  0336736 - FZU-D 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Fučíková, A. - Valenta, J. - Pelant, Ivan - Březina, Vítězslav
  Novel use of silicon nanocrystals and nanodiamonds in biology.
  [Nové použití křemíkových nanokrystaků a nanodiamantu v biologii.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 6 (2009), s. 704-708 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA ČR GA202/07/0818
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: silicon nanocrystals * nanodiamonds * biocompatibilty * quantum dot
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  The presented work is aimed at the development of nontoxic nanocrystalline silicon fluorescence labels, biodegradable in living body and long-term stable, and of fluorescent nanodiamonds mainly for in vitro use.

  Příspěvek se věnuje vývoji netoxických fluorescenčních značek na bázi křemíkových nanokrystalů, které jsou navíc biodegradibilní v organizmu ale dlouhodobě stabilní, a dále fluoreskujícím nanodiamantům pro použití in vitro.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005680