Počet záznamů: 1

Soft mode behavior in SrTiO.sub.3./sub./DyScO.sub.3./sub. thin films: Evidence of ferroelectric and antiferrodistortive phase transitions

 1. 1.
  0336723 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nuzhnyy, Dmitry - Petzelt, Jan - Kamba, Stanislav - Kužel, Petr - Kadlec, Christelle - Bovtun, Viktor - Kempa, Martin - Schubert, J. - Brooks, C. M. - Schlom, D. G.
  Soft mode behavior in SrTiO3/DyScO3 thin films: Evidence of ferroelectric and antiferrodistortive phase transitions.
  [Chování měkkého módu ve SrTiO3/DyScO3tenké vrstvě: Důkaz pro feroelektrický a antiferodistortive fázový přechod.]
  Applied Physics Letters. Roč. 95, č. 23 (2009), 232902/1-232902/3 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100704; GA AV ČR(CZ) IAA100100907; GA ČR(CZ) GA202/09/0682
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: ferroelectric soft mode * strontium titanat * strained thin film * antiferrodistortive phase transition
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  Infrared reflectance, terahertz transmittance, and microwave resonance measurements show that SrTiO3 films, strained by ~1% in biaxial tension by growing them on (110) DyScO3 substrates, undergo a pronounced phonon softening near 270 K. This in-plane soft-mode drives the ferroelectric transition. The appearance of two new low-frequency modes and splitting of the high-frequency TO4 mode provide evidence of an antiferrodistortive phase below ~180 K.

  Infračervená, THz a mikrovlnná měření SrTiO3 filmu s 1% tahovým napětím od DyScO3 substrátu odhalila minimální frekvenci u 270 K, což je důkazem feroelektrického přechodu. Další infračerveně aktivní módy se objevují pod 180 K vlivem antiferodistortivního přechodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180899