Počet záznamů: 1

Pentamethylcyclopentadienylmethyltitanium Silsesquioxanes and Their Zwitterionic Complexes with Tris(pentafluorophenyl)borane

 1. 1.
  0336721 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Varga, V. - Pinkas, Jiří - Císařová, I. - Horáček, Michal - Mach, Karel
  Pentamethylcyclopentadienylmethyltitanium Silsesquioxanes and Their Zwitterionic Complexes with Tris(pentafluorophenyl)borane.
  [Pentamethylcyklopentadienylmethyltitan silsesquioxany a jejich obojetné komplexy s tris(pentafluorophenyl)boranem.]
  Organometallics. Roč. 28, č. 24 (2009), s. 6944-6956 ISSN 0276-7333
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400701; GA MŠk(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Pentamethylcyclopentadienylmethyltitanium Silsesquioxanes * zwitteronic complexes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.204, rok: 2009

  Reaction of [(eta(5)-C5Me5)TiMe3] With [(c-C5H9)(7)Si8O12(OH)] (SIPOSS) or [(c-C5H9)(7)Si7O9(OSiMe3)(OH)(2))] (DIPOSS') affords stoichiornetrically the half-sandwich titanium-disiloxy-nicthyl complexes [(eta(5)-C5Me5){(c-C5H9)(7)Si8O12O}(2) TiMe (1) and [(eta(5)-C5Me5) (c-C5H9)(7)Si7O9(OSiMe3)-O-2}TiMe] (2), respectively. Compound 2 consists orthe two stercoisonlers possessing the (eta(5)-C5Me5) ligand and OSiMe3 group in sYn- (2a) and anti-position (2b). The more abundant 2a (2a/2b approximate to 2:1) was isolated by fractional crystallization. Compounds I and 2a reacted rapidly with B(C6F5)(3) to give zwitterionic Complexes [(eta(5)-C5Me5) (c-C5H9)(7)Si8O12O}(2)Ti]((+)) (mu-Me)B(C6F5)(3)]((-)) 3 and syn-[eta(5)- C5Me5){(c-C5H9)(7)Si7O9(OSiMe3)O-2}Ti]((+))[(mu-Me)B(C6F5)(3)]((-)) (4a), respectively...

  Stechiometrickou reakcí [(η5-C5Me5)TiMe3] s [(c-C5H9)7Si8O12(OH)] (SIPOSS) nebo [(c-C5H9)7Si7O9(OSiMe3)(OH)2)] (DIPOSS') byly připraveny polo-sendvičové titan-disiloxy-methylové komplexy [(η5-C5Me5){(c-C5H9)7Si8O12O}2TiMe] (1) a [(η5-C5Me5){(c-C5H9)7Si7O9(OSiMe3)O2}TiMe] (2). Sloučenina 2 obsahuje dva stereoisomery mající (η5-C5Me5) ligand a OSiMe3 skupinu v syn- (2a) a anti-pozici (2b). Více zastoupený komplex 2a (2a/2b ~ 2:1) byl izolován frakční krystalizací. Sloučeniny 1 a 2a reagují okamžitě s B(C6F5)3 za vzniku obojetného iontového komplexu [(η5-C5Me5){(c-C5H9)7Si8O12O}2Ti](+)[(μ-Me)B(C6F5)3](–) (3) a syn-[(η5-C5Me5){(c-C5H9)7Si7O9(OSiMe3)O2}Ti](+)[(μ-Me)B(C6F5)3](–) (4a)...
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180897