Počet záznamů: 1

Low-temperature pecularities of the optical response in undoped cuprates

 1. 1.
  0336719 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Drechsler, S.-L. - Málek, Jiří - Nishimoto, S. - Richter, J. - Kuzian, R. - Rösner, H. - Eschrig, H.
  Low-temperature pecularities of the optical response in undoped cuprates.
  [Specifické rysy nízkoteplotní optické odezvy v nedopovaných kuprátech.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 150, č. 1 (2009), 042026/1-042026/4 ISSN 1742-6588
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: finite temperature * optical conductivity * exact diagonalization * Hubbard model
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The optical conductivity of CuO2 chains is calculated and discussed at finite temperature within Hubbard model.

  Byla spoctena a podrobně analyzována optická vodivost CuO2 řetízků při konečných teplotách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180895