Počet záznamů: 1

Evaluation of the Oxygen pi-Donation in Permethyltitanocene Silanolates and Alcoholates

 1. 1.
  0336713 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Varga, V. - Císařová, I. - Gyepes, R. - Horáček, Michal - Kubišta, Jiří - Mach, Karel
  Evaluation of the Oxygen pi-Donation in Permethyltitanocene Silanolates and Alcoholates.
  [Hodnocení π-donačního efektu atomu kyslíku v permethyltitanocen silanolech a alkoholech.]
  Organometallics. Roč. 28, č. 6 (2009), s. 1748-1757 ISSN 0276-7333
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400701; GA MŠk(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: oxygen * silanolates * alcoholates
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.204, rok: 2009

  A series of compounds [Cp*Ti-2(III)OR'] where R' is (Pr3Si)-Pr-i (2), Ph3Si (3), ((BuO)-Bu-t)(3)Si (4), (c-C5H9)(7)Si8O12 (5), and Bu-t (6) were prepared by protolysis of the titanium-methylene bond in singly tucked-in permethyltitanocene [Cp*Ti(III)(eta(5):eta(1)-C5Me4CH2)] with the respective silanols or tert-butanol. Their electronic transitions from the ground-state molecules to their first excited states (dominantly a 1a(1) -> b(2) transition) occur in the range 1300-1800 nm, originating from pi-donation from oxygen lone pair electrons to the Ti-O bond (as found by Andersen et al. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 1719).

  Řada sloučenin typu [Cp*2Ti(III)OR'] kde R' je iPr3Si (2), Ph3Si (3), (tBuO)3Si (4), (c-C5H9)7Si8O12 (5), a tBu (6) byly připraveny protolýzou titan−methylenové vazby v permethyltitanocenu [Cp*Ti(III)(η5:η1-C5Me4CH2)] s odpovídajícími silanoly a t-butanolem. Jejich elektronové přechody ze základních stavů do prvních excitovaných stavů (převážně 1a1 → b2 přechod) se vyskytují v oblasti 1300−1800 nm a vznikají π-donačním efektem volných elektronových párů na atomu kyslíku do vazby Ti−O (jak bylo popsáno Andersenem a spol. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 1719). X-ray krystalové struktury 2−4 a 6 odhalují, že sterický efekt substituentů R' mění geometrii titanocenového fragmentu pouze nepatrně. DFT výpočty 1a1 → b2 přechodů pro optimalizované struktury 2, 4, 6, [Cp*2Ti(III)OH] (7), a [Cp*2Ti(III)OMe] (8) reprodukují experimentální závislost λ(1a1 → b2) na elektron donačních/akceptorových vlastnostech R',...
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180893