Počet záznamů: 1

Peculiar temperature-dependent charge response of frustrated chain cuprates near a critical point

 1. 1.
  0336712 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Drechsler, S.-L. - Málek, Jiří - Nishimoto, S. - Nitzsche, U. - Kuzian, R. - Eschrig, H. - Rösner, H.
  Peculiar temperature-dependent charge response of frustrated chain cuprates near a critical point.
  [Zvláštnosti teplotně závislé nábojové odezvy frustovaných řetízkových kuprátů blízko kritického bodu.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 145, č. 1 (2009), 012060/1-012060/4 ISSN 1742-6588
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: optical conductivity * frustrated spin systems * Hubbard model * critical poin
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The optical conductivity of CuO2 chains is calculated within Hubbard model at finite temperature. The relative weights of Zhang-Rice singlet and triplet excitations are studied near critical point of frustrated spin systems.

  V rámci Hubbardova modelu byla spočtena optická vodivost CuO2 řetízků při konečných teplotách. Byla studována relativní váha Zhang-Rice singletních a tripletních excitací blízko kritického bodu frustrovaných spinových systémů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180892