Počet záznamů: 1

Particle-In-Cell Simulations of Shaped and Non-shaped Gaps in TEXTOR Test Limiter

 1. 1.
  0336682 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Komm, M. - Pekarek, Z. - Pánek, Radomír - Matveev, D. - Kirschner, A. - Litnovsky, A.
  Particle-In-Cell Simulations of Shaped and Non-shaped Gaps in TEXTOR Test Limiter.
  [PIC simulace pravoúhlých a seříznutých štěrbin ve zkušebním limiteru tokamaku TEXTOR.]
  WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Prague: MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 169-175. ISBN 978-80-7378-102-6.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: gap * divertor * limiter * PIC * deposition * SOL
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  In this paper, we present results of Particle-In-Cell simulations of the plasma behavior in the vicinity of gaps in castellated plasma-facing components. We studied gaps in the test limiter of TEXTOR, which is a plasma-facing component designed for studies of impurity transport and fuel retention, mainly via hydrocarbon layer formation. The castellated limiter tiles have been analyzed using the postmortem techniques and first attempts of impurity transport modelling were done using the 3DGAP code [Matveev et al., 2008]. In order to improve the agreement between modeling and experiment, realistic plasma particle flux distribution needs to be included in the code. For this purpose, a series of PIC simulations for varying plasma conditions was performed by using the SPICE2 code [Dejarnac et al., 2008]. Plasma behavior inside the gaps is discussed and semi-empiric characterization via generic fitting procedure is proposed

  V tomto příspěvku prezentujeme výsledky Particle-In-Cell simulací chování plazmatu v blízkosti štěrbin segmentovaných PFC. Studovali jsme štěrbiny tokamaku TEXTOR, což je speciální PFC určený ke studiu transportu nečistot a zadržování tritia, hlavní díky usazování ve hydrokarbonových vrstvách. Štěrbiny byly experimentálně zkoumány post-mortem technikami a byly provedeny první pokusy o modelování depozice uhlíku za pomocí 3DGAP kodu. Za tímto účelem byla provedena série PIC simulací v kodu SPICE2. Chování plazmatu ve štěrbinách je diskutováno a je navržena polo-empirická charakterizace za pomocí obecné fitovací procedury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180867