Počet záznamů: 1

Magnetic Diagnostics for Start-up Phase of COMPASS

 1. 1.
  0336667 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havlíček, Josef - Horáček, Jan - Weinzettl, Vladimír - Hronová-Bilyková, Olena - Naydenkova, Diana - Zajac, Jaromír
  Magnetic Diagnostics for Start-up Phase of COMPASS.
  [Magnetická diagnostika pro zahajovací fázi projektu COMPASS.]
  WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Prague: MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 148-152. ISBN 978-80-7378-102-6.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GD202/08/H057; GA ČR GA202/07/0044; GA MŠk 7G09042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: tokamak * magnetic field * COMPASS * magnetic diagnostics
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The COMPASS tokamak was successfully reinstalled in Prague after two and half years of intensive work. The first plasma shot was achieved on 9th December 2008. The work on the commissioning to the full performance has begun after this first shot. This paper presents results of magnetic diagnostics measurements for the first COMPASS shot and subsequent campaign. First attempts to plasma position reconstruction are described and a comparison of computed magnetic field and magnetic field measured directly with Hall sensors is shown.

  Tokamak COMPASS byl po dvou a půl létech úspěšně reinstalován v Praze. První plazma bylo dosaženo 9.prosince 2008. Následně byly zahájeny práce na uvedení tokamaku do provozu na plný výkon. Tento článek představuje výsledky měření pomocí magnetické diagnostiky během prvního výstřelu a v následující kampani. Jsou ukázány první pokusy o analýzu polohy plazmatu. Je porovnáno magnetické pole spočtené numericky a měřené pomocí Hallových sond.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180854