Počet záznamů: 1

Structures of metal nanoparticles adsorbed on MgO(001).II. Pt and Pd

 1. 1.
  0336666 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Goniakowski, J. - Jelea, A. - Mottet, Ch. - Barcaro, G. - Fortunelli, A. - Kuntová, Zdeňka - Nita, F. - Levi, A. C. - Rossi, G. - Ferrando, R.
  Structures of metal nanoparticles adsorbed on MgO(001).II. Pt and Pd.
  [Struktura kovových nanočástic adsorbovaných na povrchu MgO(001)II.Pt a Pd.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 130, č. 17 (2009), 174703/1-174703/9 ISSN 0021-9606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: adsorbed layers * epitaxial layers * metal clusters * nanoparticles surface phase transformations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.093, rok: 2009

  This paper is focused on Pt and Pd/MgO(001), which present a non-negligible mismatch between the nearest-neighbor distance in the metal ant the oxygen-oxygen distance in the substrate.

  Tento článek studuje systémy Pt a Pd na MgO(001), které jsou charakteristické výraznými rozdíly v mezinátomárních vzdálenostech atomů klastru a vzdálenosti mezi absorpčními místy substrátu (vzdálenost O-O).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180853