Počet záznamů: 1

Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství

 1. 1.
  0336648 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tomeš, Josef
  Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství.
  [Viktor Dyk and T. G. Masaryk. Two Understandings of Czech Identity.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 203 s. Knižnice Dějin a současnosti, 37. ISBN 978-80-7106-309-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: modern Czech history * nationalism * democracy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Monografie poprvé synteticky shrnuje historii vztahu Viktora Dyka a T. G. Masaryka, který se postupně vyvíjel během první třetiny dvacátého století na pozadí převratných dějinných událostí a v němž vedle převažujících konfliktů a sporů nechybělo ani dočasné politické souznění a spolupráce. Srovnává různé ideové postoje obou mužů v dobovém národně emancipačním zápase a jejich rozdílná pojetí češství, česko-německých vztahů, české a posléze československé státnosti, ale všímá si také jejich odlišného osobnostního profilu a lidského naturelu. Zároveň se snaží postihnout i jejich kontinuální styčné body, především v mravním rigorismu a kriticismu vůči vlastnímu národu. V příloze publikuje některé ohlasy vzájemných sporů v beletristickém díle Viktora Dyka a zásadní dopisy, které si oba protagonisté vyměnili v době vrcholící konfrontace v roce 1929. Knížku doplňuje deset dokumentárních fotografií, zakomponovaných v textu, uzavírá ji jmenný rejstřík.

  This monography systematically reflects the history of relation between Viktor Dyk and T. G. Masaryk, which evolved during the first three decades of the 20th century, affected by far-reaching historical events. The prevailing disputes and conflicts of their relations were not, however, without temporary political agreements and cooperation. The work compares various ideological stands of both men in the framework of the emancipation struggles of the Czech nation, points to differences in their perception of Czech identity, in their views on Czech and Czechoslovak statehood and the Czech-German relations. The study also notices the differences of their human disposition and in character as well as similarities in their moral rigorism and in their criticism of their own nation. A part of the publication is a section containing some responses of their controversies as reflected in literary production of Dyk and their mutual correspondence at the peak of their confrontations in 1929.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180837