Počet záznamů: 1

Search for associated production of charginos and neutralinos in the trilepton final state using 2.3 fb.sup.-1./sup. of data

 1. 1.
  0336630 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for associated production of charginos and neutralinos in the trilepton final state using 2.3 fb-1 of data.
  [Hledání asociované produkce chargina a neutralina v trileptonových finálních stavech s použitím dat odpovídající integrované luminositě 2.3 fb(-1) ze srážek protonů s antiprotony při těžištové energii s = 1.96 TeV.]
  Physics Letters. B. Roč. 680, č. 1 (2009), 34-43 ISSN 0370-2693
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * charginos * neutralinos * trilepton
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 5.083, rok: 2009

  We report the results of a search for associated production of charginos and neutralinos using a data set corresponding to an integrated luminosity of 2.3 fb-1 collected with the D0 experiment during Run II of the Tevatron proton-antiproton collider. Final states containing three charged leptons and missing transverse energy are probed for a signal from supersymmetry with four dedicated trilepton event selections. No evidence for a signal is observed, and we set limits on the product of production cross section and leptonic branching fraction. Within minimal supergravity, these limits translate into bounds on m_0 and m_1/2 that are well beyond existing limits.

  Prezentujeme výsledky měření asocivané produkce chargin a neutralin použitím dat odpovídajících integrované luminositě of 2.3 fb(-1) z experimentu D0 ve srážkách protonů s antiprotony při těžišťové energii 1.96 TeV. Finálni stavy obsahující tři nabité leptony a chybějící příčnou energii jsou testovány jako možné signály pro supersymetrii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180825