Počet záznamů: 1

Low-dimensional compounds containing cyano groups. XIX. Crystal structure, spectroscopic, thermal and magnetic properties of {[Cu(tn).sub.2./sub.].sub.3./sub.[Pt(CN).sub.4./sub.].sub.2./sub.}[Pt(CN).sub.4./sub.] (tn = 1,3-diaminopropane) complex

 1. 1.
  0336593 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Potočňák, I. - Vávra, M. - Čižmár, E. - Dušek, Michal - Müller, T. - Steinborn, D.
  Low-dimensional compounds containing cyano groups. XIX. Crystal structure, spectroscopic, thermal and magnetic properties of {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4] (tn = 1,3-diaminopropane) complex.
  [Nízkodimenzionální sloučeniny obsahující kyanoskupinu. XIX. Krystalová struktura, spektroskopické, termální a magnetické vlastnosti komplexu {[Cu(tn)2]3[Pt(CN)4]2}[Pt(CN)4] (tn = 1,3-diaminopropane).]
  Inorganica chimica acta. Roč. 362, č. 11 (2009), s. 4152-4157 ISSN 0020-1693
  Grant CEP: GA ČR GA202/05/0421
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: x-ray crystal structure * thermal studies * spectroscopic studies * magnetic studies * [Pt(CN)4]2 anion
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.322, rok: 2009

  Crystals of the title complex were synthetized and characterized by characterized using elemental analysis, infrared and UV–Vis spectroscopy, magnetic measurement, thermal analysis and X-ray diffraction analysis. The Cu atoms are present in two different coordinations. Weak antiferromagnetic exchange coupling between Cu(II) ions have been observed.

  Krystaly titulní sloučeniny byly připraveny a charakterizovány pomocí elementální analýzy, infračervené a UV=Vis spektroskopie, magnetického měření, termální analýzy a rentgenové difrakce. Atomy mědi se nácházejí ve dvou různých koordinacích. Mezi Cu(II) ionty byly pozorována slabá antiferomagnetická interakce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180796