Počet záznamů: 1

Optoelectronic performance of poly(p-phenylenevinylene)-based heterostructures evaluated by scanning probe techniques

 1. 1.
  0336585 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jan - Rezek, Bohuslav - Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Hörhold, H. H. - Ledinský, Martin - Fejfar, Antonín
  Optoelectronic performance of poly(p-phenylenevinylene)-based heterostructures evaluated by scanning probe techniques.
  [Optoelektronické vlastnosti heterustruktur na bázi poly(p-phenylenevinylene) vyhodnocené skenovacími rastrovacími metodami.]
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 246, 11-12 (2009), s. 2828-2831 ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA ČR GD202/09/H041; GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: organic bulk-heterojunction * atomic force microscopy * Kelvin force microscopy * Raman scattering * optoelectronic
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.150, rok: 2009

  In this study we examine optoelectronic performance of poly(p-phenylenevinylene)-based heterostructures and we evaluated it by scanning probe techniques.

  V této studii jsme zkoumali optoelektronické vlastnosti heterustruktur na bázi poly(p-phenylenevinylene), které byly vyhodnoceny skenovacími rastrovacími metodami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180788