Počet záznamů: 1

Deposition of PZT Thin Films on Copper-Coated Polymer Foils-Challenges and Perspectives

 1. 1.
  0336530 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchaneck, G. - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Guenther, M. - Guenther, S. - Meyer, B. - Jastrabík, Lubomír - Gerlach, G. - Schultheiss, E.
  Deposition of PZT Thin Films on Copper-Coated Polymer Foils-Challenges and Perspectives.
  [Depozice PZT vrstev na poměděné polymerní substráty - výzvy a perspektivy.]
  Ferroelectrics. Roč. 379, č. 1 (2009), s. 331-336 ISSN 0015-0193
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: reactive sputter-deposition * plasma-jet system * hydrothermal method
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.447, rok: 2009

  In this work, the synthesis of (111)-textured PZT on Cu-coated polymer substrates is demonstrated by means of a RF-modulated plasma-jet system comprising a hollow cathode for reactive sputtering. Ion bombardment during film growth and lead stoichiometry are shown to be key parameters for the improvement of the PZT thin film quality.

  V této práci jsou prezentovány možnosti depozice (111)-texturovaných PZT vrstev na poměděné polymerní fólie pomocí RF-modulovaného plasma-jet systému s dutou katodou. Bylo zjištěno, že bombardování ionty během růstu vrstvy a úprava obsahu olova jsou klíčovými parametry pro zvýšení kvality deponovaných vrstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180742