Počet záznamů: 1

Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic

 1. 1.
  0336514 - SOU-Z 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Hašková, Hana
  Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic.
  [Strukturální a hodnotové faktory ovlivňující zahájení rodičovství v České republice.]
  Demográfia. Roč. 51, č. 5 (2009), s. 66-84 ISSN 0011-8249
  Grant CEP: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: reproductive plans * reproductive behavior * Central and Eastern Europe
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The article reviews cultural and structural explanations of low fertility in Central and Eastern Europe. Then it answers the following questions: What factors have influenced decisions on (not) entering parenthood in the Czech Republic? Has the importance of any factor increased in the post-socialist period? Why have young childless 25-35 years old Czechs not entered into parenthood (yet)? Do they reject parenthood, postpone parenting or have no childbearing plans (yet)?

  Článek shrnuje explanace nízké plodnosti ve střední a východní Evropě, které kladou důraz na kulturní nebo strukturální faktory. Posléze odpovídá na tyto otázky: Jaké faktory ovlivňují rozhodování o zahájení rodičství v ČR? Vzrostla u některých těchto faktorů důležitost při rozhodování o rodičovství po roce 1989? Proč se současní mladí bezdětní lidé ve věku 25-35 let (zatím) nestali rodiči? Odmítají rodičovství? Odkládají ho? Nebo prostě (zatím) nemají žádné reprodukční plány?
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180729