Počet záznamů: 1

První rok provozu rybího přechodu v profilu Bulhary na řece Dyji

 1. 1.
  0336494 - UBO-W 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klíma, Ondřej - Lusk, Stanislav - Lusková, Věra
  První rok provozu rybího přechodu v profilu Bulhary na řece Dyji.
  [The fish ladder on the Dyje river at Bulhary: the first year of operation.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 59-64. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant CEP: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: fish ladder * River Dyje
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Na podzim 2007 byl uveden do provozu rybí přechod u stupně Bulhary na řece Dyji (ř.km 39,9). Jedná se o přírodě blízký rybí přechod typu "bypass". FP je dlouhý 210 m, podélný sklon 1:56, v tělese FP je 29 přepážek z balvanů při rozdílu hladin nad a pod přepážkou 0.1 m, průtok vody je okolo 2 m3.s-1 . V roce 2008 byl proveden celoroční monitoring stavu a funkce FP (celkem 10 sledování). Byl zjištěn výskyt celkem 25 druhů, což svědčí o absolutní migrační prostupnosti FP pro ryby. Výskyt Leuciscus cephalus, Chondrostoma nasus, Barbus barbus a Alburnus alburnus ve FP souvisel s jejich výraznou reprodukční migrací. Část jedinců L. cephalus a B. barbus se ve FP zdržovala dlouhodobě, což prokázal výskyt značených jedinců. Funkčnost FP v této lokalitě je ovlivňována průtokem vody, kdy narůstající průtoky nad 50 m3.s-1 dochází k zatápění dolní části rybího přechodu, který ztrácí proudovou atraktivitu pro ryby.

  In the autumn of 2007 a fish ladder started operating on the river Dyje near Bulhary (river km 39.9). It is a near-natural fish ladder of the "bypass" type. The bypass is 210 m in length, its longitudinal slope is 1 : 56, there are 29 rock bars, the difference in water levels above and below a bar being 0.1 m, and the water discharge is round 2 m3.s-1. The function of the bypass was monitored throughout 2008. In all, 25 fish species were ascertained, indicating perfect permeability of the bypass. The occurrence of Leuciscus cephalus, Chondrostoma nasus, Barbus barbus and Alburnus alburnus in the bypass was connected with their marked spawning migrations. Some of the L. cephalus and B. barbus staed in the bypass for long periods, as indicated by the presence of marked individuals. In that locality, the function of the bypass is affected by water discharge, those exceeding 50 m3.s-1 increasing the water level below the weir, the water filling the lower part of the bypass.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180714