Počet záznamů: 1

Electronic structure and magnetic properties of Li.sub.2./sub.ZrCuO.sub.4./sub.: A spin-1/2 Heisenberg system close to a quantum critical point

 1. 1.
  0336473 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schmitt, M. - Málek, Jiří - Drechsler, S.-L. - Rösner, H.
  Electronic structure and magnetic properties of Li2ZrCuO4: A spin-1/2 Heisenberg system close to a quantum critical point.
  [Elektronová struktura a magnetické vlastnosti Li2ZrCuO4: : Heisenbergovský systém se spinem-1/2 blízko kvantového kritického bodu.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 20 (2009), 205111/1-205111/9 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: density-functional calculations * exact diagonalization * electronic structure * exchange integrals
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  Based on density-functional calculations we present a detailed theoretical study of the electronic structure and magnetic properties of quasi-1D system Li2ZrCu4.

  Metodou funkcionálu hustoty byly studovány elektronové a magnetické vlastnosti kvazi-1D systému Li2ZrCuO4.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180697