Počet záznamů: 1

Církev na pokraji zániku? Církev jako nebezpečný ideologický diverzant? Pohledy na ČCE na přelomu 50. a 60. let

 1. 1.
  0336470 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matějka, Ondřej
  Církev na pokraji zániku? Církev jako nebezpečný ideologický diverzant? Pohledy na ČCE na přelomu 50. a 60. let.
  [The Church on th edge of extinction? The Chucrh as a dangerous ideological adversary? Visions of CCE in the 1950s and 1960.]
  Ex archivis ecclesiae. Sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2009 - (Šmilauerová, A.), s. 73-84. ISBN 978-80-87098-10-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: church * 50´s and 60´s * Czech lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Rekonstrukce geneze a osudů studie faráře Štěpána Šoltésze, analyzující stav Českobratrské církve evangelická na přelomu 50. a 60. let a recepce dokumentu stranickými ideology a církevním oddělením MŠK.

  Reconstruction of the genesis and destinies of a study, authored by Š. Šoltész, analyzing the state of the Czech protestant church in the end of the 1950s and the beginning of the 1960s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180694