Počet záznamů: 1

Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah

 1. 1.
  0336457 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chaloupková, Jana
  Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah.
  [Life-course research and sequence analysis: new perspective for study of family trajectories.]
  Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 241-258 ISSN 1802-8152
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sequence analysis * life-course * optimal matching
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/73/Data-a-vyzkum.html

  Tento článek podává přehled o specifické metodě výzkumu životní dráhy, která se zaměřuje na studium trajektorií jako celku – analýze sekvencí. Na rozdíl od analýzy historie událostí se holistický přístup soustředí přímo na posloupnost událostí. Umožňuje identifikovat typické trajektorie a poskytuje nástroje pro zkoumání vývoje jejich diverzity. Článek rovněž představuje několik příkladů praktického využití sekvenční analýzy při zkoumání rodinných drah.

  The article presents specific method of the study of the life-course which focuses on the life-course trajectories as a whole – the sequence analysis. Contrary to event-oriented perspective holistic approach does not focus mainly on single life event but on a whole sequence of events. It enables to identify typical patterns of trajectories and to study the change in their diversity. The article also presents several examples using data on family history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005670