Počet záznamů: 1

Parlament a vláda

 1. 1.
  0336446 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Špicarová - Stašková, Barbora - Mansfeldová, Zdenka
  Parlament a vláda.
  [Parlament and Government.]
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.), s. 80-100. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parliamentarism * government * accountability
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola je věnována vztahu mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou. Nejdříve se věnuje postavení obou těchto subjektů v českém politickém systému, v další části pak problému ustavování vlád a s tím spojeným vyslovením důvěry či nedůvěry vládě. Dále analyzuje, jak poslanci subjektivně hodnotí důležitost jednotlivých činností Poslanecké sněmovny a jak jsou spokojeni s jejich plněním. V závěru je pozornost věnována kontrolní funkci Sněmovny ve vztahu k vládě.

  The chapter is devoted to the relationship between the Chamber of Deputies and the government. The first part deals with the position of both these subjects in the Czech political system; the second part focuses on the composition of government and the vote of confidence or no confidence in each election term. Then the authors look on how deputies subjectively assess the importance of each of the activities conducted by the Chamber and how satisfied they are with how the Chamber conducts them. The last part of the chapter is devoted to the role of the Chamber in supervising the government.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180677