Počet záznamů: 1

Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu

 1. 1.
  0336445 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vávra, Martin
  Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu.
  [How to measure church attendance. Problems with measuring of religious phenomenon.]
  Naše společnost. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 32-39 ISSN 1214-438X
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Religion * survey methodology * church attendance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek se soustřeďuje na obecnější témata spjatá s výzkumem religiozity, jako je mezinárodní validita výzkumných nástrojů nebo vztah teoretických konceptů a empirických indikátorů. Následující část je pak věnována měření návštěvnosti bohoslužeb v sociologických výzkumech. Použitá data pocházejí z výzkumných sérií ESS, EVS a ISSP.

  Article concentrate on more general topics connected with religiosity research as is cross-country validity of survey instruments or relationship of theoretical concepts and empirical indicators in sociological surveys. Another part is about attending religious ceremonies which is one of the most significant (statistically as well as substantially) indicators in religiosity research. Author presents data on church attendance taken from most important international survey series in sociology – ISSP, EVS and ESS.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180676