Počet záznamů: 1

Profil kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR z hlediska politické reprezentace

 1. 1.
  0336425 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linek, Lukáš
  Profil kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR z hlediska politické reprezentace.
  [The Profile of Candidates for the Chamber of Deputies Elections from the View of Political Representation.]
  Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Periplum, 2009 - (Outlý, J.; Prouza, J.), s. 109-126. ISBN 978-80-86624-52-5
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: candidate selection * elections * policy representation
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola popisuje profil kandidátů z různých hledisek a srovnává jejich charakteristiky a postoje s těmi, které mají a zastávají voliči jednotlivých stran. Nejprve popisuje zázemí kandidátů v politické straně. Následně představuje sociodemografickou strukturu kandidátů politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 a srovnává ji se strukturou voličů jednotlivých stran. Nakonec analyzuje postojovou konzistenci kandidátů a voličů na celkem deseti postojových škálách.

  The chapter describes the profile of the candidates to the 2006 Chamber of Deputies election from different views and compares them with voters. First, it describes the party background of the candidates and their socio-demographic structure. Secondly, it compares the socio-demographic profile and policy views of the candidates with those of voters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180661