Počet záznamů: 1

Příběh podnikatele a politika

 1. 1.
  0336405 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pehr, Michal
  Příběh podnikatele a politika.
  [The story of an enterpriser and politician.]
  Doma a v exilu. Fragmenty vzpomínek. Praha: Akropolis, 2009 - (Fusek, E.), s. 249-293. ISBN 978-80-86903-90-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Fusek, Eduard Jan * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příběh politika a podnikatele Eduarda Jana Fuska (1901-1996) přináší dramatický životní příběh rodáka z Valašských Klobouk, který dosáhl ve své vlasti značných podnikatelských úspěchů. Vyučil se obchodním příručím a postupně absolvoval obchodní praxi doma i v cizině. V r. 1924 si založil podnik na výrobu a prodej elektrotechnických potřeb a rozhlasových přijímačů, který se postupně rozrůstal. V době německé okupace se aktivně účastnil domácího odboje. Prostřednictvím svých kontaktů získal například závažné informace o konfidentech pražského gestapa, jež po válce předal čs. bezpečnostním orgánům. Po válce se stal poslancem. Záhy po únorovém převratu 1948 odešel jako přesvědčený demokrat do exilu. Usadil se nejprve v Irsku, posléze ve Velké Británii a od roku 1951 v USA ve Washingtonu, kde prošel různými profesemi. Zároveň byl činný v Radě svobodného Československa a v dalších krajanských organizacích.

  The story of politician and businessman Eduard Jan Fusek (1901-1996) presents a dramatic life story of a native from Valašské Klobouky who achieved remarkable entrepreneurial success in his country. He was trained a shop assistant and then went through further business practice home and abroad. In 1924 he started an enterprise in production and sale of electric ware and wire sets which expanded gradually. During German occupation he became active in the national resistance activities. Thanks to his personal contacts he obtained e.g. important information on the confidents of the Prague Gestapo which he passed on to Czechoslovak security forces after the war. At that time he also became an M.P. Shortly after the February coup in 1948 he, a true democrat, left for exile. He settled first in Ireland then in Great Britain and finally, in 1951, in Washington, USA, where he worked in several professions. He was, at the same time, active in the Council of Free Czechoslovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180644