Počet záznamů: 1

Časoprostorová distribuce úlovků, růst a délkohmotnostní vztah u značkovaného kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybářském revíru MRS Dyje 5, Novomlýnská nádrž a přilehlých revírech

 1. 1.
  0336382 - UBO-W 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prokeš, Miroslav - Baruš, Vlastimil - Mareš, J. - Habán, V. - Peňáz, Milan
  Časoprostorová distribuce úlovků, růst a délkohmotnostní vztah u značkovaného kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybářském revíru MRS Dyje 5, Novomlýnská nádrž a přilehlých revírech.
  [Spatio-temporal distribution of catches, growth and length-weight relationship of tagged common carp (Cyprinus carpio) in the fishing ground MRS Dyje 5, Novomlýnská reservoir, and in the related fishing grounds.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 22-29. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant CEP: GA MZe QH71305
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: common carp * Nové Mlýny reservoirs
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství

  Na základě časoprostorové analýzy úlovků značkovaných jedinců kapra obecného byly zjištěny lokální pohyby (migrace), růst a délko-hmotnostní parametry tohoto druhu v Novomlýnské nádrži. Celkově, 28% ryb migrovalo proti toku do vzdálenosti 28,9 km, 19% ryb po toku do vzdálenosti 30,5 km a 53% ryb zůstalo v Novomlýnské nádrži. Vysoká migrační aktivita probíhala během prvního a druhého roku po vysazení násady. Celková návratnost zpětně chycených ryb z 10 000 vysazených byla pouze 1%. Za 12 měsíců po vysazení byla u značkovaných ryb zjištěna celkové délka těla (TL) 465 mm, hmotnost (w) 2200 g a Fultonův faktor hmotnostní kondice (FWCF) 2,45.

  On the basis of spatio-temporal analyses of recaptured tagged common carp, the local movements (migrations), growth and length-weight parameters were monitored in the Novomlýnská reservoir. Generally, 28 % of fish migrated upstream within the distance of 28.9 km, 19 % of tagged recaptured fish migrated in downstream direction up to a distance of 30.5 km and 53 % of the studied fishs were stationary in the Novomlýnská reservoir. The highest migration activity was ascertained during the 1st and 2nd year after stocking. The recapture rate of the overall 10.000 stocked fish, was only 1 %. Already 12 months after stocking, the mean total length (TL) of recaptured fish reached 465 mm, weight (w) 2200 g and Fulton´s condition factor (FWCF) 2.45.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180624