Počet záznamů: 1

Vnitřní dialog ve sbírce Přísný obraz Josefa Kostohryze

 1. 1.
  0336380 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Steinerová, Jana
  Vnitřní dialog ve sbírce Přísný obraz Josefa Kostohryze.
  [Lyrical Dialogue in the Collection of Poetry Přísný obraz (Austere Picture) by Josef Kostohryz.]
  Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 2. díl - část literárněvědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009 - (Tošková, K.), s. 198-202. ISBN 978-80-7414-131-7.
  [Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1238
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary theory
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá vnitřním dialogem lyrického mluvčího sama se sebou. Tento dialog nabývá v rámci celé sbírky různých forem, které reflektují aktuální dispozice mluvčího a jeho životní zkušenost. Oslovuje sám sebe jednak přímo, tj. v případech, kdy „ty“ ve skutečnosti nahrazuje „já“, jednak pomocí rozmanitých entit, které spoluvytvářejí jeho životní zkušenost – konkrétní lidé, láska, poezie, osud, literární postavy či postavy antické mytologie apod.

  The text is concerned with the inner dialogue of the lyrical speaker with his own self. Throughout the book, this dialogue takes on a number of different forms, reflecting the speaker’s disposition and life experience. He addresses himself either more directly when the “you” actually substitutes “I”, or by means of various entities characteristic of his life experience – individual people, love, poetry, fate, literary and mythical characters of the ancient world etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180623