Počet záznamů: 1

T. G. Masaryk, "chudý chlapec, který se proslavil." Ke struktuře jednoho historického mýtu.

 1. 1.
  0336370 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šedivý, Ivan
  T. G. Masaryk, "chudý chlapec, který se proslavil." Ke struktuře jednoho historického mýtu.
  [T. G. Masaryk, the "Poor Boy, Who Made It Big." To the Structure of the One Historical Myth.]
  Česko-slovenská historická ročenka. Roč. 2008, - (2009), s. 69-73 ISSN 1214-8334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * political myth
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  T. G. Masaryk je typickým příkladem českého historického mýtu. Cílem článku není "demýtizovat" masarykovský mýtus, ale spíše zařadit tento mýtus do kontextu české historické paměti. Jsou zkoumány základní charakteristiky tohoto mýtu, jeho původ a kontinuita s předchozími mýty. Studie je zakončena přehledem nejvýznamnějších pokusů o "dekonstrukci" či "demýtizaci" tohoto mýtu.

  The Masaryk Myth is a typical example of the Czech historical myth. The aim of this article is not to "demystify" the Masaryk Myth, but rather to place it within the framework of the Czech historical memory. The myth´s basic characteristics, origin and continuity with early myths are discussed. The article concludes with an overview of the most significant attempts to "deconstruct" od "demystify" these myths.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180617