Počet záznamů: 1

Demography of a common butterfly on humid grasslands: Argynnis aglaja (Lepidoptera: Nymphalidae) studied by mark-recapture

 1. 1.
  0336364 - BC-A 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zimmermann, Kamil - Konvička, Martin - Fric, Zdeněk - Čihaková, V.
  Demography of a common butterfly on humid grasslands: Argynnis aglaja (Lepidoptera: Nymphalidae) studied by mark-recapture.
  [Demografie velkého a hojného motýla: perleťovec Argynnis aglaja studován metodami zpětných odchytů.]
  Polish Journal of Ecology. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 715-727 ISSN 1505-2249
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GD206/08/H044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: butterfly ecology * conservation * grasslands
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.384, rok: 2009

  The current research into the demography of butterflies focuses on rapidly declining or, on the other hand, expanding species, whereas species with stable distributions tend to be neglected. Argynnis aglaja, a widely distributed inhabitant of semi-natural grasslands, represents a suitable model for studying patterns of landscape persistence of not-yet-threatened grassland insects. Using mark-recapture methods, we show that this species is capable to form large and dense populations, reaching densities of over 250 individuals per hectare. The adults were relatively long-living, an average female longevity (11.8 d) was over twice as high as an average male longevity (4.6 d), with maxima being 22 (a male) and 30 (a female) days. The prolonged female lifespan is beneficial for a species that do not emerge with fully-matured eggs. Mobility models predicted that about one individual in a thousand would cross the distance of 1 km.

  Současný výzkum motýlích populací se zaměřuje na ohrožené, nebo naopak expandující druhy, zatímco druhy se stabilním rozšířením jsou opomíjeny. Perleťovec Argynnis aglaja je dosud hojným obyvatelem nejrůznějších typů luk a umožňuje nám studovat demografii neohroženého motýla. Pomocí zpětných odchytů jsme ukázali, že může dosahovat denzit 250 dospělců na hektar. Dospělci jsou relativně dlouhověcí, průměrná samice se dožívá 11.8 d, průměrný samec jen 4.6 d, maxima byla 22 (samec) a 30 (samice) dní. Dlouhověkost dospělců souvisí se skutečností, že samice se líhnou s nedozrálými. Modely mobility ukázaly, že každý tisícátý motýl překoná vzdálenost jednoho kilometru. Úspěšné přežávání druhu v moderní krajině je výslednicí vysokých populačních denzit a relativně dobré disperzní schopnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180613