Počet záznamů: 1

Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)

 1. 1.
  0336349 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Siblík, Miloš
  Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko).
  [Early Jurassic brachiopods from Kratzalpe and Tannhausberg localities near Golling (Hagengebirge Mts., Salzburg, Austria).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 238-240 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA205/00/0944
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Brachiopods * Sinemurian * Pliensbachian * northern Calcareous Alps
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-66.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-66.pdf

  Početný materiál z lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu prokázal existenci sinemurského a pliensbašského brachiopodového společenstva. Sinemurská fauna je převážně „hierlatzského typu“. Za charakteristické druhy pliensbachu je možno považovat Securithyris adnethensis (Suess) a Viallithyris gozzanensis (Par.); Orthotoma apenninica (Can.) byla zde zjištěna poprvé v Severních vápencových Alpách.

  In the rich material from the localities Kratzalpe and Tannhausberg near Golling the existence of the Sinemurian and Pliensbachian brachiopod assemblages was proved. The prevailing part of the Sinemurian fauna is of „hierlatz-type“. Securithyris adnethensis (Suess) and Viallithyris gozzanensis (Par.) are characteristic species of the local Pliensbachian. Orthotoma apenninica (Can.) was ascertained there for the first time in the Northern Calcareous Alps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180602