Počet záznamů: 1

Description, Composition, and Decision Support for Multiagent Computational Systems

 1. 1.
  0336348 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Neruda, Roman
  Description, Composition, and Decision Support for Multiagent Computational Systems.
  [Popis, skládání a podpora rozhodování pro multiagentní výpočetní systémy.]
  Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009 - (O’Conner, L.), s. 300-307. ISBN 978-1-4244-5619-2. ISSN 1082-3409.
  [ICTAI 2009. IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence /21./. Newark (US), 02.11.2009-05.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/1744
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: intelligent agents * multiagent systems * neural networks * computational intelligence
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  A decision making architecture for intelligent agents is presented in this paper. It allows agents to perform autonomous behavior with respect to its own goals and cooperation with other agents. We focus on computational agents that encapsulate various methods of computational intelligence, such as neural networks, genetic algorithms, and similar methods. The goal of these agents is typically to solve a data mining problem characterized by a data set together with problem description. The architecture is based on the vertically-layered and belief-desire-intention architectures. Several experiments with computational agents were conducted to demonstrate the benefits of the architecture.

  Popisujeme architekturu pro podporu rozhodování inteligentních agentů, která umožňuje autonomní chování s ohledem na cíle a kooperaci s ostatními agenty. Zaměřujeme se na agenty z oblasti výpočetní inteligence, které reprezentují metody jako neuronové sítě a genetické algoritmy. Systém je založen na vrstevnaté a belief-desires-intentions architektuře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180601