Počet záznamů: 1

The incommensurately modulated crystal structure of β-Pb.sub.2./sub.BiVO.sub.6./sub.: interpretation of the phase transition α → β → δ and conduction properties of related materials

 1. 1.
  0336345 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Roussel, P. - Labidi, O. - Huve, M. - Drache, M. - Wignacourt, J.P. - Petříček, Václav
  The incommensurately modulated crystal structure of β-Pb2BiVO6: interpretation of the phase transition α → β → δ and conduction properties of related materials.
  [Krystalová struktura β-Pb2BiVO6: interpretace fázového přechodu α → β → δ a vodivost příbuzných materiálů.]
  Acta Crystallographica section B - Structural Science. Roč. 65, Part 4 (2009), 416-425 ISSN 0108-7681
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0757
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: incommensurate modulation * twinning * x-ray diffraction * TEM diffraction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.801, rok: 2009

  A new polymorph of Pb2BiVO6 was prepared under ambient conditions and its crystal structure was determined by single crystal X-ray diffraction. This crystal structure is twinned and complementary structural investigations of a powder sample of β-Pb2BiVO6 by TEM diffraction studies confirmed the lattice and incommensurate modulation character.

  Byl připraven nový polymorf Pb2BiVO6 za pokojových podmínek a byla určena jeho krystalová struktura metodami rentgenové difrakce. Krystal je nesouměřitelně modulované dvojče, což bylo nezávisle potvrzeno difrakční metodou TEM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180599