Počet záznamů: 1

Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času

 1. 1.
  0336340 - UGN-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kallabová, Eva - Frantál, Bohumil - Nováková, Eva
  Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času.
  [Wind energy, humans and landscapes in the changes of time.]
  Historická geografie. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 379-396 ISSN 0323-0988
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700860801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: wind * regionalization * wind power plants * local identity * Czech republic * wind energy
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Cílem příspěvku je srovnání využívání energie větru v historické (mlýny) a současné (elektrárny) krajině v hranicích dnešní České republiky. Hodnoceny jsou lokalizační a realizační faktory, regionalizace těchto vertikálních staveb a percepce ve smyslu lokální identity a vlivu na krajinný ráz.

  The objective of the paper was to compare the utilization of wind power in the historical (mills) and the modern (power plants) landscape on the territory of the nowadays Czech Republic. The authors assessed the location, implementation and regionalization of these vertical structures and also their perception in the sense of local identity and the influence on the landscape character.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180595