Počet záznamů: 1

Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu

 1. 1.
  0336338 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, V. - Žáček, M. - Vlček, V. - Langrová, Anna
  Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu.
  [Behavior of some elements at weathering of granites of the Melechov massif.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 189-195 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: granite * Melechov massif * chemical weathering * boreholes
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-53.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-53.pdf

  Na chemickém složení je založeno rozdělení melechovského masívu na čtyři základní typy granitoidů- Stvořidla, Melechov, Kouty a Lipnice. Obsah prvků kompatibilních v granitech (Mg, Fe, Ti, Ca, Sr, Zr, LREE) téměř vždy klesá v řadě Lipnice- Kouty- Melechov- Stvořidla, zatímco obsah Si, P a Sn roste.Díky značnému množství analýz vzorků čerstvých hornin z vrtných jader na jedné straně a vzorků zvětralinového pláště na straně druhé, je možné vyhodnotit různé chemické přeměny, ke kterým při zvětrávání dochází. To jsou vzhledem k zhoršující se odkrytosti terénu a špatné dostupnosti nezvětralých vzorků cenné informace, které je možno využít v rámci dalších geochemicky zaměřených studií.

  Relatively early stages of chemical weathering in granites of the Melechov massif are evaluated mainly by comparison of fresh samples from boreholes with weathered samles from soil cap. There are two very different processes of feldspar decomposition, which usually results in the formation of two groups. In the Lipnice granite, the removal of Ca and partly of Na, Sr and Ba from the rock begins in relatively early stages of weathering. In the coarse-grained Melechov granite, this process is much slower, perhaps due to the sorption or precipitation of secondary phases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180593