Počet záznamů: 1

Vascular smooth muscle cells in cultures on low density polyethylene modified with plasma discharge and biofunctionalization

 1. 1.
  0336336 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pařízek, Martin - Kasálková, N. - Bačáková, Lucie - Kolářová, K. - Lisá, Věra - Švorčík, V.
  Vascular smooth muscle cells in cultures on low density polyethylene modified with plasma discharge and biofunctionalization.
  [Cévní hladké svalové buňky v kultuře na polyethyethylenu o nízké hustotě upraveném plazmatickým výbojem a následnou biofunkcionalizací.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 12, 89-91 (2009), s. 25-28 ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Ar plasma discharge * low density polyethylene * vascular smooth muscle cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika

  Low density polyethylene (PE) foils were modified by an Ar+ plasma discharge and subsequent grafting with biomolecules, namely glycine (Gly), polyethylene glycol (PEG), bovine serum albumin (BSA), colloidal carbon particles (C) or BSA and C (BSA+C). Results showed that PE activated with plasma and subsequently grafted with bioactive molecules and colloidal C particles, especially with Gly, BSA and BSA + C, promotes the adhesion, proliferation and phenotypic maturation of VSMC

  Polyethylen o nízké hustotě byl modifikován výbojem plasmy argonu a následně byly naroubovány biomolekuly glycinu (Gly), polyethylen glykolu (PEG), albuminu z bovinního séra (BSA), koloidní částice uhlíku (C) a kombinace BSA + C. Výsledky ukázaly, že polyethylen modifikovaný plasmou a následně roubovaný biomolekulami a C, zvláště tedy Gly, BSA a BSA+C, zvýšil adhesi, proliferaci a phenotypickou maturaci cévních hladkých svalových buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180591